تقسیم-ترکه-وکیل-پایه-یک-دادگستری-نجات-علی-پور

تقسیم-ترکه-وکیل-پایه-یک-دادگستری-نجات-علی-پور


تقسیم ترکه به معنی تقسیم اموال فردی بعد از فوت در میان وراث می‌باشد. برای انجام امور تقسیم ترکه بایستی وراث گواهی انحصار وراثت دریافت نمایند و مراحل قانونی آن را به طور کامل انجام دهند. در این مقاله این موضوع را به طور کامل شرح خواهیم داد.

منظور از ترکه چیست؟

به اموال و حقوقی که از فرد متوفی باقی مانده باشد در اصطلاح حقوقی ترکه گفته می‌شود. ترکه شامل تمامی حقوق و اموالی است که قابل انتقال است و متوفی برای وراث از خود به جا گذاشته است. پس از فوت فرد دارایی‌های مثبت وی به وراث منتقل می‌شود که شامل اموال، مطالبات و حقوق مالی است. در نتیجه دیون فرد متوفی بر عهده وراث نمی‌باشد و وراث هیچ گونه مسئولیتی برای پرداخت آن به طلبکاران ندارند. دیون فرد متوفی از دارایی وی کسر می‌شود و به طلبکاران پرداخت می‌شود.

بنابراین وراث برای اینکه بتوانند سهم خود از اموال را بدست آورند باید ابتدا دیون متوفی را از دارایی‌های وی پرداخت نمایند و بدهی‌ها را از اموال جدا کنند و بعد از آن اموال را میان خود تقسیم کنند.

دعوای تقسیم ترکه

اگر چند نفر وارث اموال متوفی باشند هر یک به صورت جداگانه می‌توانند دادخواست تقسیم ترکه تنظیم نمایند و سهم خود را از اموال متوفی تقاضا نمایند.در صورتیکه در میان وراث فرد محجوری وجود داشته باشد، دادخواست توسط ولی یا قیم وی قابل تنظیم خواهد بود. اگر اموال مشاع باشند و امکان تقسیم مال وجود نداشته باشد وراث باید تقاضای فروش اموال را به دادگاه ارائه نمایند و پس از اینکه همگی با این مساله موافق بودند اموال با رای دادگاه فروخته می‌شود و وراث می‌توانند سهم خود را از فروش اموال بدست آورند.

اما اگر وراث بر سر فروش اموال مشاع به توافق نرسند قانون در مورد اموال تصمیم خواهد گرفت.

بهترین-وکیل-ملکی-ارومیه-نجات-علی-پور

بهترین-وکیل-ملکی-ارومیه-نجات-علی-پور

مراحل رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه

برای تقسیم ترکه دریافت گواهی انحصار وراثت الزامی است. بنابراین اولین مرحله برای طرح دعوای تقسیم ترکه اقدام برای گرفتن گواهی انحصار وراثت است. این گواهی یک سند رسمی است که نام وراث و زمان فوت فرد متوفی در آن ذکر شده است. پس از اینکه این گواهی صادر شد وراث می‌توانند برای طرح دعوای تقسیم ترکه به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند و درخواست خود را ثبت کنند. در صورتیکه میان وراث مشکلی بابت تقسیم اموال وجود نداشته باشد صورت مجلس آماده می‌شود و وراث آن را امضا می‌کنند و هر یک به سهم خود می‌رسد. اما اگر میان وراث اختلافی وجود داشته باشد پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و برای حل پرونده از نظر کارشناسان بهره می‌گیرد و در نهایت حکم صادر می‌شود. در صورتیکه وراث به حکم دادگاه اعتراض داشته باشند می‌توانند با کمک بهترین وکیل ملکی در ارومیه اعتراض خود را به دادگاه ارائه نمایند تا پرونده مجدد بررسی گردد.

مدارک لازم برای طرح دعوای تقسیم ترکه

 • گواهی انحصار وراثت
 • مشخصات فرد متوفی و خواهان
 • ارائه صورت اموال

دعاوی تقسیم ترکه بسیار حساس و پیچیده می‌باشند مخصوصا زمانیکه میان وراث اختلاف نظر وجود داشته باشد و پرونده به دادگاه ارجاع داده شود موضوع کمی حساس‌تر خواهد بود. عدم آگاهی وراث از قوانین تقسیم ترکه و نحوه طرح دادخواست موجب می‌شود تا وی نتواند از حقوق خود دفاع کند و سهم خود را از اموال متوفی دریافت کند. بنابراین مشورت با وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور از اهمیت بالایی برخوردار است و شما را در جهت رسیدن به حقوق خود یاری خواهد نمود.

تصفیه ترکه چیست؟

تصفیه ترکه یعنی پرداخت دیون و حقوق سایرین از اموال متوفی. تا زمانی که تصفیه ترکه انجام نشود و دیون متوفی پرداخت نشود، امکان تقسیم ترکه وجود نخواهد داشت. حقوق و دیونی که باید از ترکه پرداخت شود در ماده ۸۶۹ قانون مدنی آمده است و به شرح زیر می‌باشد:

هزینه کفن و دفن متوفی، دیون و واجبات مالی فرد متوفی و وصایای متوفی.

بر اساس ماده ۲۲۵ قانون تمامی هزینه‌های کفن و دفن و هزینه‌های جانبی آن باید از ترکه پرداخت شود.

وراث ملزم به پرداخت دیون متوفی نیستند و بدهی‌ها باید از ترکه پرداخت شود و اگر کافی نبود وراث هیچ گونه مسئولیتی در قبال دیون متوفی ندارند. مگر اینکه خود قبول کرده باشند که دیون متوفی را به طلبکاران پرداخت کنند. در این صورت بر اساس ماده ۲۴۶ برای پرداخت دیون باید اولویت رعایت شود. اولویت پرداخت دیون به ترتیب زیر است:

 • ردیف اول:

حقوق خدمه منزل متوفی به مدت سال آخر پیش از فوت متوفی

حقوق کارکنان متوفی که برای کار می‌کردند به مدت سه ماه پیش از فوت متوفی

 • ردیف دوم:

طلب افرادی که متوفی قیومیت آنها را بر عهده داشته است.

 • ردیف سوم:

پرداخت تمامی هزینه‌های درمان که متوفی پیش از فوت برای درمان خود و خانواده صرف کرده است.

 • ردیف چهارم:

نفقه زن متوفی بر اساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی

مهریه زن متوفی

 • ردیف پنجم:

سایر بدهی‌ها

تحریر ترکه چیست؟

یکی دیگر از مراحل تقسیم ترکه انجام مرحله تحریر ترکه است. در این مرحله پس از اینکه تمامی دیون متوفی پرداخت شد باید تمامی اموال باقی مانده متوفی در یک جا جمع آوری شود و مشخص شود که اموالی برای وراث باقی مانده است. در این مرحله اموال با توجه به نوع و ارزش دسته بندی می‌شوند و اموالی که ضایع شدنی هستند باید هرچه سریعتر تقسیم شوند تا از تلف شدن اموال جلوگیری شود. به عنوان مثال اگر متوفی دامی داشته باشد باید این دام مورد رسیدگی قرار گیرد و به همین دلیل باید هر چه زودتر مشخص شود که دام به چه کسی تعلق می‌گیرد و کارهای رسیدگی به امور دام بر عهده چه کسی است. در غیر اینصورت ممکن است وراث در رسیدگی به دام کوتاهی نمایند و دام تلف شوند. در مورد زمین‌های زراعی و باغات نیز همین موضوع مطرح خواهد بود.

پس از اینکه تمامی اموال و دارایی متوفی جمع آوری شد و تحریر ترکه انجام شد، اموال مشاع و دیون متوفی مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله تا پیش از تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم هر یک از وراث، ترکه باید مهر و موم شود. این کار به منظور حفاظت از اموال تا زمان مشخص شدن وضعیت مالی و تقسیم ترکه انجام می‌شود. پس از انجام تحریر ترکه تقسیم ترکه بین وراث توسط مدیر تصفیه و زیر نظر دادگاه انجام می‌شود.

مهر-و-موم-ترکه-وکیل-پایه-یک-دادگستری-نجات-علی-پور

مهر-و-موم-ترکه-وکیل-پایه-یک-دادگستری-نجات-علی-پور

منظور از مهر و موم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه پس از تحریر ترکه صورت می‌گیرد و با هدف مشخص شدن دارایی متوفی و سهم وراث انجام می‌شود. مهر و مو ممکن است به درخواست هر یک از وراث انجام شود و یا اینکه نماینده قانونی متوفی یا طلب کار وی این کار را برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف وراث در اموال انجام می‌دهند تا تکلیف اموال با نظارت قانون مشخص شود. پرداخت طلب به طلبکاران متوفی به سه حالت قابل انجام است که عبارتند از:

 • قبول ترکه: در این شرایط وراث ترکه را بدون هیچ شرطی می‌پذیرند و مسئولیت پرداخت بدهی‌ها و دیون متوفی را بر عهده می‌گیرند. حتی اگر بدهی متوفی بیشتر از دارای وی باشد و یا پیش از فوت دارایی حیف و میل شده باشد و مقدار بسیار ناچیزی باقی مانده باشد که برای پرداخت دیون کافی نیست. در این حالت وراث قبول می‌کنند که دیون متوفی را بپردازند. قبول ترکه ممکن است به صورت سند عادی یا رسمی ثبت شود. در هر صورت پرداخت دیون بر عهده وراث خواهد بود.
 • قبول ترکه با شرط انجام تحریر ترکه: گاهی وراث از مقدار اموال و دارایی متوفی اطلاع کافی ندارند و قبول ترکه را مشروط بر تحریر ترکه و مشخص شدن میزان ترکه خواهند نمود. بنابراین اگر پس از تحریر ترکه مشخص شود که دارایی متوفی برای پرداخت دیون کافی نیست وراث می‌توانند ترکه را قبول نکنند و در قبال پرداخت دیون هیچ مسئولیتی را بپذیرند.
 • رد ترکه: اگر وراث تصمیم به ترک ترکه داشته باشند، اموال متوفی بدون وارث خواهد ماند و بر اساس ماده ۳۲۷ تمامی امور حسبی ترکه بر عهده مدیر ترکه است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود. اداره اموال و پرداخت دیون بر عهده مدیر ترکه خواهد بود و اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از اموال باقی بماند، مابقی ورثه به وراث تعلق می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصفیه ترکه، تحریر و تقسیم آن می‌توانید از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور استفاده نمائید.

برای اطلاع از شماره تلفن دفتر وکالت ایشان به آدرس اینترنتی https://nejatalipour.ir/ مراجعه نمائید.

ابطال تقسیم ترکه

ابطال تقسیم ترکه بدون در دست داشتن دلیل محکمه پسند امکان پذیر نخواهد بود. زیرا فرض قانون بر این است که تقسیم با رضایت وراث صورت گرفته است و هیچ اشتباه یا فریبی رخ نداده است. اما اگر یکی از وراث با ارائه مدارک و اسنادی بتواند ثابت کند که تقسیم ترکه بدون رضایت وی و به صورت اشتباه انجام شده است، دادگاه دادخواست ابطال تقسیم ترکه را صادر خواهد کرد.

گاهی ممکن است یکی از وراث ادعا داشته باشد که در زمان تقسیم ترکه حق و حقوق وی ضایع شده است و سهم الارث او بیشتر از مقدار دریافتی وی بوده است. در این صورت اگر تقسیم ترکه با استفاده از سند عادی انجام شده باشد فرد شاکی می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که ترکه را به صورت قانونی تقسیم نماید.

برای طرح دادخواست ابطال تقسیم ترکه مدارک بسیار محکمی لازم است و باید با کمک وکیل انجام شود. در غیر اینصورت دادخواست در دادگاه رد خواهد شد. در مواردی مانند تقسیم ناعادلانه اموال متوفی، تقسیم ترکه با اختصاص یافتن مال معیوب به یکی از وراث و یا قصد فریب وی از جمله مواردی است که می‌توان بر اساس آن دعوای ابطال تقسیم ترکه را مطرح نمود و تقاضای تقسیم ترکه مجدد را از دادگاه مطالبه نمود. دادگاه نیز با بررسی مدارک و تشخیص این مساله که اموال به درستی میان وراث تقسیم نشده است، تقسیم ترکه پیشین را باطل می‌نماید و مجدد برای تقسیم ترکه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.

مزیت داشتن وکیل در دعاوی تقسیم ترکه

با سپردن پرونده به بهترین وکیل ملکی در ارومیه می‌توان سرعت رسیدگی به پرونده را بالا برد. مراحل قانونی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقسیم ترکه بسیار پیچیده و طولانی است. اما با کمک وکیل می‌توان بسیاری از مراحل را بسیار سریع‌تر پشت سر گذاشت، زیرا وکیل با تمامی قوانین حقوقی و ملکی آشنا است و به خوبی می‌داند که با ارائه چه مدارکی روند رسیدگی به پرونده در دادگاه را سریع‌تر کند.

وکیل ملکی با استفاده از مهارت و تجربه خود می‌تواند دادخواست لازم را در زمان مناسب مطرح نماید و همین موضوع در پیشروی پرونده و کسب نتیجه در مدت زمان کوتاه‌تر بسیار موثر خواهد بود.

با استفاده از مشورت وکیل بسیاری از هزینه‌های اضافی که بابت تنظیم دادخواست و لایحه صرف خواهد شد کاهش می‌یابد.

با سپردن پرونده به بهترین وکیل ملکی در ارومیه می‌توانید از موفقیت پرونده و نتیجه مطلوب نهایی اطمینان حاصل نمائید. حضور وکیل موجب می‌شود تا منفعت موکل حفظ شود و کار به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وکیل می‌تواند با داشتن وکالت از جانب موکل خود پرونده را پیگیری کند و برای انجام مراحل قانونی پرونده، دیگر نیازی به حضور موکل نخواهد بود.نمونه دادخواست تقسیم ترکه

 

خواهان : آقای/ خانم ……………….                              

خوانده: آقای/ خانم ……………….

وکیل یا نماینده قانونى: وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور

                                               

تعیین خواسته وبهای آن: تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

کپی مصدق:

۱-گواهی انحصار وراثت شماره ……..  صادره از شعبه ………. دادگاه عمومی …………..

۲-   جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

۳- سایر مدارک

ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با سلام احتراماً

به استحضار می رساند:

مرحوم(شادروان) ………….  فرزند…………در تاریخ …/…/…  در محل اقامت دائمی خود در شهر …………..در گذشته اند و اینجانب …………… به شماره شناسنامه …………  و خوانده/ خواندگان به ترتیب ………..  به شماره‌های شناسنامه …………   ورثه زمان مرگ وی می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ………… مورخ …/…/… صادره از شعبه …………. مستند قانونی وراثت می باشد.

نظر به اینکه ما ترک بین ورثه تقدیم نشده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

                                                                                                          امضا خواهانبدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × پنج =