فسخ قرار داد

فسخ قرارداد یکی از بندهای مهم هر قراردادی است، در تمامی قراردادها می توان فسخ را در نظر گرفت، البته انحلال و بر هم زدن قرارداد تنها در زمان خاصی صورت می گیرد.

 

اطلاعاتی در زمینه فسخ قرارداد

 

فسخ را به معنی زایل و تباه کردن یک قرارداد می دانند، در فسخ قرارداد یکی از طرفین تصمیم می گیرد که قرارداد مورد نظر را انحلال کند و این قرارداد دیگر اعتباری ندارد.

در برخی موارد هر دو طرف مایل به فسخ هستند، برهم زدن معامله دارای شرایط و ظوابط مشخصی است که آگاهی از این شرایط اهمیت زیادی دارد.

فسخ همان بر هم زدن معامله است و در موارد معینی انجام فسخ امکانپذیر می شود.

طرفین برای فسخ باید دلیل موجهی داشته باشند و با رعایت قوانین این کار را انجام دهند.

این موارد معین به طور کامل در قانون مشخص شده است و با توجه به انواع فسخ قرارداد به افراد این حق داده می شود که از حق خود دفاع کنند.

نکات-مهم-در-فسخ-قرارداد-نجات-علی-پور-وکیل-پایه-یک-دادگستری

نکات-مهم-در-فسخ-قرارداد-نجات-علی-پور-وکیل-پایه-یک-دادگستری

قوانین مربوط به فسخ قرارداد

 

در مواردی که یکی از طرفین از بندهای قرارداد آگاه نباشد و بدون خواندن قرارداد را امضا کند و بعد از این اقدام متوجه بند خاصی در قرارداد گردد با فسخ قرارداد می تواند سند و قرارداد انجام شده را منحل کند.

در قانون این حق به طرفین قرارداد داده می شود که طی زمان خاصی این کار را انجام دهند و فسخ قرارداد با وجود دلایل موجه صورت می گیرد.

 

نکات مهم در فسخ قرارداد

 

قبل از عقد قرارداد لازم است که تمامی بندهای آن خوانده شود و در صورت وجود ابهامات از وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور در این باره اطلاعات کاملی دریافت گردد.

فسخ کردن قرارداد در برخی موارد با رضایت هر دو طرف صورت می گیرد اما در موارد  خاصی یکی از طرفین این کار را انجام می دهد و بدون اطلاع طرف دوم فسخ را به کار می برد.

در صورتی که یکی از طرفین مایل به فسخ قرارداد باشد این اقدام قانونی را با مراجعه به وکیل متخصص می توان انجام داد، البته در مواردی این کار صورت می گیرد که در قرارداد مورد نظر فسخ کردن قرارداد نیز قید شده باشد.

داشتن دلیل موجه اهمیت زیادی دارد، قانون اجازه فسخ قرارداد را در مواردی به افراد می دهد که دلیل پذیرفتنی خاصی داشته باشند.

از نکات مهم دیگر در زمینه فسخ کردن قرارداد مربوط به در نظر گرفتن میزان مشخصی ضرر و زیان است، در صورت که یکی از طرفین بعد از تنظیم قرارداد مایل به فسخ آن باشد با پرداخت ضرر و زیان مشخصی این کار را انجام می دهد.

ضرر و زیان بر اساس مبلغ قرارداد مشخص می شود و قانون میزان خاصی را در نظر می گیرد.

در خیلی از موارد نیز مبلغ ضرر و زیان را طرفین به صورت توافقی مشخص می کنند و در این زمینه با پرداخت مبلغ خاصی این کار را انجام می دهند.

این حق را که در قانون برای طرفین در نظر گرفته می شود خیار شرط می گویند.

در قانون برای جلوگیری از ضرر به طرفین حقی داده می شود تا فرد با فسخ قرارداد بتوانند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

شرایط-مهم-فسخ-قرارداد-نجات-علی-پور-وکیل-پایه-یک-دادگستری

شرایط-مهم-فسخ-قرارداد-نجات-علی-پور-وکیل-پایه-یک-دادگستری

شرایط مهم فسخ قرارداد

 

فسخ کننده قرارداد باید اراده انحلال را داشته باشد و با آگاهی کامل این کار را انجام دهد.

فسخ کننده در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که با رضایت قلبی فسخ را در نظر بگیرد و در مواردی که فرد با اکراه مایل به فسخ باشد این فسخ از نظر قانونی اعتباری ندارد.

فسخ کردن قرارداد با اراده افراد صورت می گیرد و در مواردی که اراده فرد اعلان شود و فرد بیان کند که فسخ قرارداد را مد نظر دارد این کار توسط وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور انجام می شود. https://nejatalipour.ir

از دیگر شرایط فسخ قرارداد مربوط به اهلیت فرد است، فردی که بعد از مدتی فسخ کردن قرارداد را انجام می دهد باید در سلامتی کامل به سر برد و از نظر عقل و سن مشکلی خاصی برای فسخ کردن نداشته باشد.

با مراجعه به دادگاه اختلافات بین طرفین برطرف می شود و در صورت ایجاد مشکلاتی می توان از طریق دادگاه مشکلات را از بین برد، اما دادگاه در ارتباط با فسخ نقش خاصی انجام نمی دهد.

از دیگر شرایط کلی در ارتباط با فسخ قرارداد مربوط به مشروعیت معامله است، معامله مورد نظر باید از لحاظ قانونی مشروعیت کامل داشته باشد.

فسخ قرارداد موضوع آسانی نیست و پیچیدگی های خاصی دارد که در قانون به این موارد اشاره می شود، با مراجعه به وکیل آگاه می توان از تمامی قوانین مربوط به فسخ و تنظیم آن اطلاع یافت و مراحل قانونی فسخ را به راحتی اتجام داد.

 وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور با تخصص و مهارت بالایی این کار را انجام می دهد و بعد از بررسی قرارداد و مدارک مربوطه با رضایت طرفین قرارداد را فسخ می کند و درجه اعتبار این قرارداد از بین می رود.

وکیل متخصص با توجه به نظر طرفین فسخ قرارداد را انجام می دهد و در ارتباط با قرارداد و منحل کردن آن اطلاعات لازم را در اختیار طرفین می گذارد.

در برخی موارد فروشنده با توجه به تأخیری که در پرداخت ثمن صورت می گیرد فسخ را انجام می دهد.

با مراجعه به وکیل با تجربه می توان فسخ قرارداد را انجام داد و در این موارد معامله اصلی انحلال می شود و در دفتر اسناد رسمی و… این فسخ ثبت می گردد.

 

مزایای انتخاب وکیل در زمینه فسخ قرارداد

 

در تمامی دعاوی می توان از وکیل با تجربه استفاده کرد و کارهای قانونی را با تسلط کامل وکیل کاردان ادامه داد.

در این موارد هزینه افراد کاهش می یابد و در وقت کمتری مراحل تنظیم قرارداد یا فسخ آن صورت می گیرد و وکیل متخصص مراحل مورد نظر را انجام می دهد.

وکیل با توجه به موارد قانونی فسخ قرارداد این کار را انجام می دهد، به طور مثال در زمینه هایی که فسخ کردن قرارداد به ضرر فرد است و فسخ مستقیم فرد را متضرر زیان می کند، وکیل با بررسی تمامی مراحل و آگاهی به شرایط حقوقی این کار را در نظر می گیرد.

وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور با انواع پرونده های مختلف اشنا است و بهترین راه را برای فسخ قرارداد و… در نظر می گیرد.

وکیل با تجربه فسخ را با توجه به منافع موکلان انجام می دهد و موکل را به صورت بهتری راهنمایی می کند تا طرفین به حق خود برسند.

 

انواع فسخ قرارداد

 

در مواردی فسخ قرارداد صورت می گیرد که طرفین در این زمینه رضایت کامل داشته باشند و این کار با توافق طرفین انجام می شود.

در برخی موارد قانون این حق را به طرفین می دهد و برای اجتناب از ضرر و زیان این اقدام را در نظر می گیرد.

از انواع مهم فسخ قرارداد مربوط به خیار مجلس است، منظور از خیار مجلس این است که در زمینه تنظیم عقد و قبل از خارج شدن از مجلس، یکی از طرفین بخواهد قرارداد را انحلال کند و با توجه به خیار مجلس و حقی که در قانون به فرد داده می شود معامله مورد نظر را بر هم می زند.

در قانون فسخ مربوط به خیار حیوان در نظر گرفته می شود.

در مواردی که فسخ قرارداد مربوط به خرید و فروش حیوانات خاصی باشد، تا زمان مشخصی قرارداد فسخ می شود، در این موارد قانون این حق را به فرد می دهد که حیوان را تا سه روز بعد از عقد قرارداد به صاحب اصلی برگرداند.

خیار شرط در موارد خاصی انجام می پذیرد و اجازه فسخ قرارداد به طرفین داده می شود تا در مدت خیار معینی، این کار را در نظر بگیرند.

در خیار شرط طرفین در زمان عقد قرارداد اطلاعات خاصی را مبنی بر مدت زمان فسخ در نظر می گیرند.

خیار تأخیر ثمن یکی از انواع مهم فسخ کردن قرارداد است، در صورتی که معامله ای در ارتباط با خرید خانه و… بین طرفین صورت گیرد اما مبلغ مورد نظر در موعد مقرر به فروشنده داده نشود، فروشنده با توجه به خیار تأخیر ثمن می تواند قرارداد را فسخ کند.

خیار تأخیر ثمن تنها در موارد خاصی انجام می شود که مورد معامله ای که بین طرفین صورت گرفته مال معینی را شامل گردد، در مواردی فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد که کل پول معامله در هنگام عقد قرارداد پرداخت نشود و طرفین بر دریافت نصف این پول در تاریخ مشخص به نتیجه برسند اما در این تاریخ مبلغی به فروشنده تحویل داده نشود و این فرد با در اختیار داشتن تأخیر ثمن می تواند قرارداد را منحل کند.

خیار غبن از انواع دیگر فسخ قرارداد است که با توجه به نوسانات قیمت، قرارداد فسخ می گردد، در این موارد یکی از طرفین از میزان هزینه مورد معامله اطلاع دقیقی ندارند و بعد از فروش یا خرید مال مورد نظر متوجه قیمت اصلی قرارداد می شوند، در این مواقع یکی از طرفین قرارداد را فسخ شده اعلام می کند تا مال به قیمت اصلی به فروش رسد.

از انواع دیگر فسخ کردن قرارداد به خیار عیب مربوط می شود، اگر معامله مورد نظر عیبی داشته باشد و یکی از طرفین از عیب مامله بی اطلاع باشد و بعد از تنظیم قرارداد از عیب  مورد نظر اطلاع یابد طبق قانون می تواند قرارداد را به هم بزند و خسارت دریافت کند.

 

نمونه فسخ قرارداد


مخاطب محترم آقای / خانم

با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می‌شود

همانطور که مستحضرید مطابق با قولنامه شماره …. مورخ …. اینجانب یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ….. و به مبلغ …. را از شما خریداری نموده ام. متاسفانه پس از انجام معامله و با تحقیق از اهالی محل و مراجعه به اهل خبره متوجه شدم که آپارتمان را به دو برابر قیمت واقعی به بنده فروخته اید. از آنجایی که این غبن فاحش است و مطابق ماده ۴۱۶ قانون مدنی در صورتی که غبن فاحش باشد، هریک از متعاملین حق فسخ معامله را دارد و به موجب ماده ۴۲۰ قانون مدنی خیار غبن پس از علم به آن باید فوری اعمال گردد، لذا با ابلاغ این اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی فسخ معامله به دلیل غبن فاحش اعلام و درخواست می شود ظرف ده روز از رؤیت این اظهارنامه مبلغ پرداختی را به اینجانب مسترد نمایید.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء


مهم ترین آثار فسخ قرارداد

 

فسخ باعث می شود که قرارداد مورد نظر منحل گردد و آثار عقد قرارداد به طور کامل قطع شود.

اگر قراردادی باطل شود تمامی آثار آن بعد از این زمان منحل می گردند و اعتباری ندارند، اما قبل از فسخ کامل قرارداد همه آثار مورد نظر ثابت است و طرفین باید تعهدات خود را به طور کامل انجام دهند.

این آثار به ویژه در ارتباط با پرداخت ثمن و… صورت می گیرد و با در نظر گرفتن خسارت های خاصی طرفین مجاز به پرداخت این خسارات تا زمان فسخ هستند.

بعد از انجام فسخ قرارداد آثار آن به طور کلی از بین خواهد رفت، آثار عقد قرارداد غیر قانونی در نظر گرفته می شود و مال به صاحب اصلی عودت داده می شود.

 

مراحل اصلی فسخ قرارداد

 

در خیلی از قراردادها حق فسخ برای طرفین لحاظ می شود، در این موارد با توجه به نظر یکی از طرفین مبنی بر فسخ قرارداد این اقدام به صورت قانونی ادامه می یابد و به اطلاع طرف مقابل رسانده می شود.

با در نظر گرفتن اظهار نامه قانونی و استفاده از وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور می توان مراحل دادخواست مربوط به فسخ کردن قرارداد را انجام داد تا اراده یکی از طرفین مبنی بر فسخ به اطلاع اظهار شونده رسانده شود و به لحاظ قانونی مراحل فسخ ادامه یابد.

در تنظیم قراردادهایی که به واسطه وکیل با تجربه انجام می شود، فسخ قرارداد راحت تر صورت می گیرد.

در این موارد اراده یکی از طرفین و اطلاع بع  وکیل باعث می شوود که مرراحل دادخواست به آسانی انجام پذیرد و ابطال قرارداد راحت تر صورت گیرد.

فسخ قرارداد را با بررسی دقیق مدارک می توان انجام داد و در این زمینه وکیل متخصص قرارداد وتمامی بندها را بررسی می کند و با این اقدام قرارداد راا فسخ خواهد کرد که هر یک از طرفین به حق قانونی خود دست یابند.

در ارتباط با مراحل فسخ قرارداد نیازی به رضایت طرفین نیست و با اراده تنها یکی از طرفین این حکم اجرا می شود، در مواردی که یکی از طرفین تمایل به فسخ داشته باشد اما طرف مقابل پرداخت هزینه را انجام ندهد و در موعد مقرر تعهدات خود را اجرا نکند و فسخ قانونی را نپذیرد، با توجه به نوع فسخ و مراحل قانونی آن از طریق اظهارنامه و با مراجعه به دادگاه حکم اجرا می شود.

این مراحل با انتخاب وکیل با تجربه و آگاه به تمامی قوانین مربوط به فسخ کردن قرارداد به صورت بهتری ادامه می یابد.

وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور با تسلط بالایی مراحل فسخ قرارداد را انجام می دهد و راهنمایی های لازم را در نظر می گیرد.

 

مدت زمان فسخ قرارداد

 

برای فسخ کردن قرارداد زمان دقیقی در نظر گرفته نمی شود بلکه بر اساس عرف و نظر طرفین، این کار انجام می پذیرد، برخی از اعمالی که به آن حق فسخ تعلق می گیرد به طور دقیق مشخص است و در بازه زمانی خاصی امکان فسخ وجود دارد.

 

عوامل موثر در تعیین مبلغ جریمه فسخ قرارداد

 

پرداخت خسارتی که برای باطل شدن قرارداد در نظر گرفته می شود در موارد خاصی قابل مطالبه است، اگر در هنگام عقد قرارداد طرفین مفاد را به طور کامل بررسی کنند و مدت زمان فسخ و هزینه جریمه را در نظر بگیرند.

 با انجام فسخ مبلغ معینی به طرف مقابل داده می شود و با این اقدام از ضرر بیشتر طرفین جلوگیری می گردد.

برای قراردادهایی که در زمان های موقتی اعتبار دارد نیز حق فسخ قرارداد با پرداخت میزان جریمه امکانپذیر است، به طور مثال در قراردادهای اجاره ای که برای مدت زمان خاصی تنظیم می گردد اگر یکی از طرفین درخواست فسخ کردن قرارداد را زودتر از موعد داشته باشد مبلغ خسارتی به طرف مقابل داده می شود.

 

برای آشنایی بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری نجات علی پور لطفا اینجــــــا کلیک کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *